Indicatie en eigen bijdrage

Om te wonen in Nieuw Groenland

Indicatie en eigen bijdrage

Introductie

Om in Nieuw Groenland te kunnen wonen, heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ bekijkt welke zorg u nodig heeft en geeft een indicatiebesluit af. Krijgt u een indicatie voor een zorgcentrum of verpleeghuis, dan deelt het CIZ u in een zorgprofiel (ZP) in. 

Zorgprofielen

Met de volgende zorgprofielen kunt u in Nieuw Groenland terecht:

  • beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
  • beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  • beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
  • kleinschalig wonen met zeer intensieve dementiezorg

Het kan zijn dat we in Nieuw Groenland niet meteen plek voor u hebben. Dan komt u op een wachtlijst te staan. Evean regelt in dat geval, in overleg met u en/of uw familie, de zorg totdat u wel bij ons terechtkunt.  Wilt u praktische informatie of een rondleiding in ons verpleeghuis of verzorgingshuis? Kijk hier voor meer informatie. 

Eigen bijdrage

Net als in elk zorgcentrum en verpleeghuis betaalt u ook in Nieuw Groenland maandelijks een eigen bijdrage. De overheid bepaalt de hoogte van de bijdrage, onder meer op basis van uw inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) van de overheid int de eigen bijdrage. Uitgebreide informatie vindt u op de website van het CAK.