Cliëntenraad en inspraak

Opkomen van belangen

Introductie

Als bewoner van ons zorgcentrum heeft u wettelijk recht op inspraak. U kunt dan ook meepraten via onze lokale cliëntenraad. Deze raad, waaraan ook familieleden van bewoners kunnen deelnemen, komt op voor de belangen van iedereen in ons huis. Daarbij gaat het over de zorg, de dienstverlening, de medische behandeling en het leefklimaat.

Cliëntenraad

De lokale cliëntenraad denkt en praat bijvoorbeeld mee over:

  • de kwaliteit van de zorg in huis;
  • de maatregelen en/of het beleid van Evean waar bewoners mee te maken krijgen;
  • de dagelijkse zaken, zoals maaltijden en activiteiten;
  • de veiligheid en hygiëne in het huis;
  • nieuwe ontwikkelingen in de zorg (bijvoorbeeld nieuwe wetgeving);
  • de informatie die Nieuw Groenland/Evean aan bewoners geeft;
  • en alle andere zaken waar bewoners tegenaan lopen.

Lid worden van de cliëntenraad

Wilt u meepraten en meedenken als raadslid? Neemt u dan contact op met de cliëntenraad van Nieuw Groenland. Dat kan via de receptie.

Regionale cliëntenraad

Behalve de lokale cliëntenraden kent Evean ook een regionale cliëntenraad. In deze overkoepelende raad zitten bijna alle lokale cliëntenraden van Evean. De regionale cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten en adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over Evean-brede aangelegenheden en beleid.