Verbetering en klachten

Vragen en suggesties

Introductie

In Nieuw Groenland maken we het u graag naar de zin. Daar doen we allemaal ons best voor. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Heeft u een idee hoe het beter kan? Heeft u een vraag of suggestie? Of wilt u een klacht indienen? Er zijn verschillende mogelijkheden om uw stem te laten horen.

Ideeënbus

Ziet u wat beter of anders kan? Zet uw idee op papier en gooi het in de ideeënbus naast de receptie.

Klantonderzoek

Twee keer per jaar houden we in Nieuw Groenland een klantonderzoek. Krijgt u de vraag om deel te nemen? Doe mee, want dit is uw kans om uw mening en uw ideeën door te geven.

Spreek erover met onze medewerkers

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Praat er altijd eerst over met de betrokken medewerker of de locatiemanager. Voor opmerkingen, vragen, ideeën en suggesties kunt u ook terecht bij uw eerstverantwoordelijke verzorgende of de cliëntenraad.

Cliëntvertrouwenspersoon

Lukt het u niet om uw klacht te bespreken? Vindt u het moeilijk om met de betrokken medewerker of locatiemanager over uw klacht te praten? Dan kunt u in Nieuw Groenland terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. Deze zorgt voor bemiddeling en probeert in goed overleg tot een oplossing te komen. 

Klachtencommissie

Bij Nieuw Groenland zien we uw klacht als een kans om het nog beter te doen. Lucht gerust uw hart bij de medewerkers, locatiemanager of onze cliëntvertrouwenspersoon. We gaan serieus en open met uw klacht om en proberen er samen met u uit te komen. Lukt dat niet en wilt u geen bemiddeling door onze cliëntvertrouwenspersoon? Leg uw klacht dan schriftelijk voor aan de Klachtencommissie Evean. Stuur een e-mail naar klachtencommissie@evean.nl. Een brief sturen kan ook: Klachtencommissie Evean, Postbus 68, 1440 AB Purmerend.